Kraków z przewodnikiem

Zwiedzanie getta w Krakowie z przewodnikiem

Getto krakowskie założone zostało w 1941 r. przez Niemców i istniało 2 lata. Mieszkało w nim ok. 17 tysięcy Żydów z Krakowa, zamkniętych na terenie otoczonym murem. Jego największym placem był Plac Zgody, który po wojnie otrzymał nazwę Placu Bohaterów Getta. Na terenie getta znajdowała się Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza, a poza jego murami Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

Przykładowe tematy zwiedzania:

  • Życie codzienne w getcie krakowskim
  • Losy tych, co przeżyli

Proponowane wstępy:

  • Fabryka Oskara Schindlera
  • Apteka pod Orłem

Mur getta krakowskiegoZwiedzanie Placu Bohaterów Getta w Krakowie z przewodnikiemGetto krakowskie, Zwiedzanie Apteki pod OrłemGetto krakowskie, Lista Schindlera z przewodnikiemObóz koncentracyjny w Płaszowie z przewodnikiemDom Amona Goetha w Płaszowie z przewodnikiem po KrakowiePomnik Ofiar Holokaustu w Krakowie z przewodnikiem

Getto Kraków przewodnik zwiedzanie

Obóz koncentracyjny w Płaszowie

Obóz w Płaszowie był ostatnią stacją dla Żydów krakowskich, gdzie większość z nich znalazła śmierć. Tysiące więźniów słowiańskich również straciło tu życie. Przez obóz Płaszów przeszło prawdopodobnie około 150 tysięcy więźniów, głównie z Małopolski, Węgier i Słowacji. Część z nich była wywożona do obozów w Auschwitz i Belzec (w Bełżcu) oraz na roboty do Niemiec.

Info Obóz koncentracyjny w Płaszowie

Pomnik Ofiar Holokaustu

Na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Płaszowie stoi pomnik ku czci osób, które straciły tu życie. Pomnik przedstawia pięć postaci stojących w szeregu, z głowami ugiętymi pod ciężarem kamiennego bloku i wyrwą w kamieniu na wysokości piersi. Na tylnej części rzeźby znajduje się napis: "W hołdzie męczennikom pomordowanym przez hitlerowskich ludobójców w latach 1943-1945".

Zwiedzanie Pomnik Ofiar Holokaustu

Plac Bohaterów Getta

Przedwojenny Plac Zgody był w czasie okupacji niemieckiej głównym placem getta krakowskiego. Tutaj gromadzono i selekcjonowano Żydów, by wysłać ich do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Na Placu ginęli ludzie i przeprowadzano masowe egzekucje. Puste krzesła przypominają o likwidacji getta w roku 1943. Na rogu placu stała Apteka pod Orłem, którą prowadził Tadeusz Pankiewicz.

Zwiedzanie Placu Bohaterów Getta