Kraków z przewodnikiem

Karol Wojtyła

Karol Wojtyła urodził się w pobliskich Wadowicach i rok przed wojną przyjechał do Krakowa, by studiować na Uniwersytecie polonistykę. W czasie okupacji rozpoczął studia teologiczne i pracował fizycznie w Łagiewnikach. Wyświęcony w Katedrze Wawelskiej na księdza zaczął swą służbę Bogu i człowiekowi. Jako papież Jan Paweł II stawał przy ulicy Franciszkańskiej w oknie pałacu, w którym mieszkał jako arcybiskup Krakowa.

Karol Wojtyła Kraków przewodnik zwiedzanie