Kraków z przewodnikiem

Zwiedzanie Katedry Wawelskiej w Krakowie z przewodnikiem

Katedra Wawelska to miejsce koronacji, ślubów i pogrzebów królów Polski. Katedra jest związana ze świętym Stanisławem i świętą Jadwigą. Jej wnętrze to doskonała lekcja historii, która nie zamyka się tylko w nagrobkach, sarkofagach czy też pomnikach. To żyjące serce narodu.

Przykładowe tematy zwiedzania:

  • Koronacja króla i królowej (dla dzieci i młodzieży)
  • Święta Jadwiga i święty Stanisław (dla dzieci i młodzieży)
  • Nekropolia władców polskich na tle historii kraju
  • Katedra Wawelska - świadek wielkich wydarzeń

Proponowane wstępy:

  • Muzeum Diecezjalne na Wawelu
  • Groby Królewskie
  • Dzwon Zygmunta

Zwiedzanie Grobów Królewskich na Wawelu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Dzwonu Zygmunta na Wawelu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu w Krakowie z przewodnikiem

Katedra Wawel Kraków przewodnik zwiedzanie

Groby Królewskie

W kryptach Katedry Wawelskiej chowano królów z dynastii Jagiellonów, Wazów jak i królów elekcyjnych. Gdy władców zabrakło, miejsce w niej znaleźli bohaterowie narodowi i poeci. Tutaj spoczęli Zygmunt Stary i Zygmunt August, Wazowie, Sobieski, książę Poniatowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki. A krypta św. Leonarda, to najstarsza część podziemi wawelskich, w niej pierwszą mszę prymicyjną odprawił Karol Wojtyła.

Zwiedzanie Grobów Królewskich

Dzwon Zygmunt

Dzwon Zygmunt jest najsłynniejszym polskim dzwonem. Bije tylko w określone dni, na święta narodowe i kościelne i wtedy, gdy coś ważnego dzieje się w kraju. Na wieży Katedry Wawelskiej został zawieszony w 1521 r., imię dostał od króla Zygmunta Starego. Dzwon waży 10980 kg, a samo jego serce 300 kg. Uruchamiają go 8-10 osób. A jego czysty głos to sprawa pewnego lutnika, o czym mówi legenda o dzwonie Zygmunta...

Zwiedzanie Dzwonu Zygmunta