Kraków z przewodnikiem

Zwiedzanie okolic Wawelu w Krakowie z przewodnikiem

Nad brzegiem rzeki Wisły, nieopodal Wzgórza Wawelskiego, znajduje się wiele interesujących miejsc, które przybliżają nam piękno natury i historii.

Przykładowe tematy zwiedzania:

  • Co robiono, jak bramy miejskie były zamknięte na noc, a się spóźniło wejść do Krakowa? (dla dzieci i młodzieży)
  • Wielkie powodzie a układ rzeczny Krakowa i okolic

Proponowane wstępy:

  • Rejs statkiem po Wiśle
  • Smocza Jama

Zwiedzanie Bulwarów Wislanych w Krakowie z przewodnikiemZwiedzanie kościoła Bernardynów w Krakowie z przewodnikiem

Okolice Wawel Kraków przewodnik zwiedzanie

Smocza Jama

Ze starych przekazów wiadomo, że pod Wzgórzem Wawelskim nad rzeką Wisłą było sporo różnych grot i pieczar. Już Jan Długosz pisał o licznych jaskiniach, które zwały się "smoczymi jamami", mieszali w nich rozbójnicy, uprawiano hazard, handlowano nielegalnymi towarami... Dzisiaj Smocza Jama jest ulubionym miejscem na Wzgórzu Wawelskim dla dzieci, które licznie przybywają do Krakowa, gdzie podobno :) mieszkał smok.

Zwiedzanie Smoczej Jamy

Bulwary Wiślane i Wisła

"Zobaczyła Kraków, Wnet go pokochała, A w dowód miłości wstęgą opasała".

Wisła jest nieodłączną częścią Krakowa, bywała jednak niebezpieczna. W XIX w. zbudowano wały, które chronią miasto. Wzdłuż Bulwarów Wiślanych prowadzi malownicza droga spacerowa i rowerowa, którą chadzają mieszkańcy i turyści. A w czerwcu nad Wisłą ma miejsce wielki koncert muzyczny związany ze świętem Wianków.

Zwiedzanie Bulwarów Wiślanych