Kraków z przewodnikiem

Synagoga Poppera

Znajdująca się przy ulicy Szerokiej synagoga Poppera została zbudowana w roku 1620 i została ufundowana przez bankiera Wolfa Poppera. Była i jest ona niewielka w porównaniu z innymi synagogami Krakowa, dlatego też nazywana była "Małą Synagogą". Dzięki szczodrości Wolfa Poppera synagoga mogła poszczycić się najbogatszym wyposażeniem wnętrza spośród wszystkich krakowskich bożnic.

Synagoga Poppera Kraków przewodnik zwiedzanie