Kraków z przewodnikiem

Synagoga Remuh

Jedną z synagog na ulicy Szerokiej jest synagoga Remuh, za którą znajduje się stary cmentarz żydowski. Do dzisiaj w synagodze Remuh odbywają się nabożeństwa żydowskie. Została ona zbudowana przez bankiera króla Zygmunta Augusta, Isserela ben Josefa, w roku 1556. Jej nazwa pochodzi od przydomka jego ojca, Mosesa Isserlesa, nazywanego "Remuh", słynnego talmudysty i uczonego rabina.

Synagoga Remuh Kraków przewodnik zwiedzanie