Kraków z przewodnikiem

Stary Cmentarz Żydowski

Podobno na ulicy Szerokiej znajduje się pierwszy cmentarz żydowski w dzisiejszym Krakowie, o czym mówi legenda... A na pewno za murami synagogi Remuh znajduje się Stary Cmentarz Żydowski z XVI w., jeden z najstarszych w Europie. Do w. XVIII służył on krakowskiej gminie żydowskiej, na nam pochowani są m.in. Wolf Popper i Moses Isserles (Remuh).

Stary Cmentarz Żydowski Remuh Kazimierz Kraków przewodnik zwiedzanie